53
Item in Total

List of products by brand HSM

ล้างข้อมูล

ระบบทำลายเอดสารมีตั่งแต่เครื่องเล็ก จนถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับ การยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมายาวนานกว่า 30ปี ได้รับการคัดเลือกจากผู้ใช้ทั่งโลกและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ผลิตเครื่องทำลายเอกสารที่ใช้สำหรับหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ และเอกชน ใบมีดเป็นเหล็กกล้าชุบแข็งทั้งแท่ง

เพิ่มเติม

53
Item in Total