-

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SM-T300

ราคาปกติ : 20,990 บาท

ราคาพิเศษ : 20,640 บาท
( Excluded Vat. )

ไม่มีคะแนนสะสมสำหรับสินค้านี้เพราะมีส่วนลดแล้ว

สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SM-T300 ทำให้ใหญ่สุด

-3 Inch Ultra Rugged Mobile Printer
-Small and Light Weight Design
-Long Batterry Life
-WirelessLAN and Serial
-3DES 128bits Encryption
-Magnetic Stripe Reader
-LCD Display
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :

ก่อนหน้า ต่อไป

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SM-T300 Last Updated : 7 February 2017