-

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP650 USB

ราคาปกติ : 10,790 บาท

ราคาพิเศษ : 10,090 บาท
( Excluded Vat. )

ไม่มีคะแนนสะสมสำหรับสินค้านี้เพราะมีส่วนลดแล้ว

สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP650 USB ทำให้ใหญ่สุด

-High Reliability and Performance at a Low Cost
-Legacy Application Support
-Fast Printing (150mm/sec)
-"Drop-In & Print" Paper Loading
-Swappable Interfaces: Serial, Parallel, USB, LAN
-Optional Vertical Stand
-Installation CD with Full Driver Suite Included
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :

ก่อนหน้า ต่อไป

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP650 USB Last Updated : 31 March 2017