-

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100 LAN

ราคาปกติ : 11,300 บาท

ราคาพิเศษ : 10,560 บาท
( Excluded Vat. )

ไม่มีคะแนนสะสมสำหรับสินค้านี้เพราะมีส่วนลดแล้ว

สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100 LAN ทำให้ใหญ่สุด

-Internal Power Supply
-High throughput: 22 RPM (Receipts per Minute)
-"Plug & Play" USB or Ethernet Drivers
-"Drop-In & Print" Paper Loading
-All Accessories Included
-All Drivers and Software Included
-Revolotionary futurePRNT Receipt Design Software
-Features AllReceipts, Digital Receipt Solution
-Certified by Major Software Houses
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

29 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :

ก่อนหน้า ต่อไป

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100 LAN Last Updated : 7 February 2017